Guide til hvordan man løser Rubik's terningen!

Lær at lave Rubik's Cuben med denne simple begynderguide, der viser dig step for step hvordan man løser en Rubik's Cube

Professorterning løsning

Der findes en række forskellige metoder til at løse Rubik's cuben/professorterningen, hvor nogle fremgangsmåder er sværere og mere komplicerede end andre. I denne guide vil vi gennemgå en begyndermetode, som ikke er særlig svær og relativ nem at huske.

Når du har været igennem nedenstående 8 trin og lidt ekstra træning til at huske de forskellige algoritmer, vil du efterfølgende være i stand til at lave professorterningen lige meget hvordan den står eller er blandet.

Lad os komme i gang!

Når man løser Rubik's Cuben, er der nogle basale ting omkring løsningen af terningen, som er rart at vide. Dette gælder terningens struktur, navngivning af sider og forståelse af hvordan man læser en algoritme. En algoritme er en serie af trin, man udfører på terningen for at løse en bestemt situation. En algoritme består ofte af 4-9 træk. 

Terningen består af tre forskellige slags brikker, hvor man skelner mellem"centerbrikker, kantbrikker og hjørnebrikker".

Centerbrikker

Kendetegnet for centerbrikkerne er, at de ALDRIG kan komme ud af deres position. Farven på centerbrikken repræsenterer hvilken farve siden vil have når terningen er løst. Hvis man f.eks. er interreseret i at lave den hvid side, kigger man derfor på siden med hvid centerbrik.

Kantbrikker
Kantbrikkerne består af 2 farver. 

Hjørnebrikker

Hjørnebrikkerne består af 3 farver.

.

Rotationer

Igennem denne guide vil du blive præsenteret for en række algoritmer. Det er disse algoritmer, der gør dig i stand til at løse terningen. For at kunne lære og udføre disse algoritmer, har man navngivet terningens forskellige rotationer, der dermed gør det muligt at beskrive en algoritme ud for bogstaver.

Her kan du se en oversigt over de udtryk du vil møde i denne guide:

H = Højre side med uret 

H' = Højre side mod uret

V = Venstre side med uret

V' = Venstre side mod uret

T = Top side med uret 

T' = Top side mod uret

F = Front med uret

F' = Front mod uret

B = Bund med uret

B' = Bund mod uret

R-pngL.png Ri.png
L.png Li.png
U.png Ui.png
F.png Fi.png
D.png Di.png

Du skal ikke være bekymret hvis du ikke kan huske disse udtryk, da alle algoritmer i denne guide, vil være påvist med skitser som overstående!

indlæs

Step 1

   Omgive det gule center med 4 hvide kantbrikker

I det første step, når du løser Rubik's terningen, er det de hvide kantbrikker vi er interesseret i. Dit mål her er at flytte de 4 hvide kanterbrikker således, at de omgiver det gule center på toppen af Rubik's terningen, som vist på billedet ovenfor.

De første 3 kantbrikker burde være relative simple at få op. Her er det bare med at forsøge og prøve dig frem. Jeg er sikker på at du kan gøre det!

Den sidste kantbrik kan være lidt mere besværlig. Nedenfor er der vist 3 tilfælde, som du kan komme ud for. Bemærk at dette bare er foreslag til løsning af disse situationer. Det første step i denne guide kan løses på mange måder, da man i det første trin har god plads til at flytte kantbrikkerne rundt.

     Løsning: R-pngL.png

     Løsning: Ui.png   R-pngL.png

     Løsning: F.png   Ui.png   R-pngL.png

Indlæs

Step 2

   Lave et hvidt kryds på toppen af terningen      

Dit mål i step 2 er at lave et hvidt kryds som vist på billedet ovenfor. Til dette kigger vi på de hvide kantstykker omkring det gule center.

For at lave det hvide kryds, skal du dreje toppen af terningen, indtil du har et par hvor farven på centerbrikken og kantbrikken matcher, hvorefter du drejer den pågældende side 180o.

     Løsning: R-pngL.png   R-pngL.png

Når du har gjort dette, vil du have placeret den første brik i det hvide kryds. Gentag dette for de 3 andre brikker, for at danne et komplet hvidt kryds på Rubik's terningen.

         Dette er hvordan din Rubik's Cube skal se ud.

Vend terningen rundt og du skulle gerne se et hvidt kryds, som på billedet i starten af dette step.

indlæs

Step 3

   Fuldføre det første lag ved at indsætte hvide hjørnebrikker

I det trejde step, er det hjørnebrikkerne vi kigger på. Målet i dette step er at sætte de hvide hjørnebrikker mellem krydset fra det forrige step, og dermed danne det første lag af Rubik's Cuben.

For at identificere hjørnebrikkernes placering, kigger man på de 3 centre omkring hjørnet du er interesseret i at løse.

I dette eksempel, vil det være hjørnebrikken der har farverne rød, blå og hvid. Placer hjørnet under det sted hvor brikken netop skal op. Dette gøres ved at dreje det nederste lag. Det bør ende ud i et af de 3 tilfælde vist nedenfor.

                   

Til at løse de 3 tilfælde ovenfor, gentag (H' B' H B), indtil hjørnet er på plads med hvid på toppen samt de to andre farver der matcher.

Løsning: Ri.png   Di.png   R-pngL.png   D.png 

Særlige tilfælde

I tilfældet hvor hjørnet du løser allerede er på det øverste lag, men ikke orienteret korrekt (dvs. snoet) som vist nedenfor, er gentagelsen det samme (H' B' H B) indtil hjørnet er orienteret korrekt (dvs. ikke er snoet fejlagtigt).

     

Nogle gange kan et hjørne sidde på det øverste lag, men i det forkerte hjørne. (Se billede til venstre)

For at løse dette, udfør ligesom i de andre tilfælde H' B' H B for at bringe hjørnet ned i bunden, hvorefter hjørnet kan løses som beskrevet ovenfor.

Gentag dette trin, indtil alle 4 hjørner er løst, og du har gennemført det første lag af Rubik's terningen.

indlæse

indlæse

indlæse

indlæse

indlæs

indlæse

Step 4

   Færdiggøre andet lag af Rubik's Cuben

I dette trin er vores mål, at sætte de rigtige kantbrikker i det midterste lag, hvor efterfølgende de to første lag af Rubik's terningen skulle være løst.

Hold terningen sådan at den hvide side er i bunden, hvorefter en kantbrik uden gul farve findes på det øverste lag. I dette eksempel har vi fundet en kantbrik med farverne rød og grøn.

Indlæs

Efter at have fundet en kantbrik uden gul, drej det øverste lag, så du på et tidspunt får dannet et omvendt "T" på en af terningens sider. På billedet til venstre er det et rødt T, men det kunne også have været blå, orange eller grøn. Siden med et T skal vende mod dig.

I dette eksempel skal kanten flyttes mod højre, da kantbrikkens anden farve er grøn. Til at få kantbrikken ned til højre på det midterste lag udfør algoritmen:

Løsning: U.png   R-pngL.png   Ui.png   Ri.png   Ui.png   Fi.png   U.png   F.png

indlæse

indlæse

Indlæs

Efter sammensætningen at et T, vil du opleve, at kantbrikken du løser, i nogle tilfælde skal gå til venstre side, som vist på billedet.

I dette eksempel er det en kantbrik med farverne rød og blå der skal sidde til venstre på det midterste lag. For at løse dette, udfør algoritmen vi præsenterede før bare spejlvendt. Algoritmen vil se sådan ud:

Løsning: Ui.png   Li.png   U.png   L.png   U.png   F.png   Ui.png   Fi.png

Indlæs

Indlæs

Særlige tilfælde

Hvis du ikke kan finde kantbrikken du har brug for på det øverste lag, kan kantbrikken være i det andet lag på Rubik's terningen, men ikke placeret korrekt som vist nedenfor.

  Situation 1: Kantbrik på det rigtige sted, men spejlvendt            Situation 2: Kantbrik på det forkerte sted i det midterste lag

For at løse de to ovennævnte situationer, skal du gøre brug af de samme algoritmer som vist ovenfor. Put først en gul kantbrik ned i det midterste lag, hvorefter du får kantbrikken, som du ønsker at løse, op på toppen af terningen. Nu kan du blot løse kantbrikken som normalt, ved at føre den rigtig ned i det midterste lag.

indlæse

indlæs

indlæs

Step 5

   Lave et gult kryds på toppen af Rubik's Cuben

I dette step er målet at få dannet et gult kryds på toppen af terningen. Vend kantbrikkerne så gul side peger op og de tilsammen danner et kryds.

Når du er færdig med andet lag på Rubik's Cuben, vil du møde en af følgende 4 tilfælde.

1. tilfælde er, at det gule kryds allerede er lavet (som vist ovenfor) Ved dette tilfælde kan man bare springe trinnet over. De andre 3 tilfælde er vist nedenfor.

   shapeimage_2.png      shapeimage_2.png      shapeimage_2.png   

I alle tre tilfælde er Algoritmen F H T  H' T' F' brugt. (Se skitsering af algoritmen nedenfor) Disse træk vil få terningen fra en af ovennævnte situationer til en anden. At gentage den vil i sidste ende danne et gult kryds på toppen af terningen.

Ved udførsel af algoritmen, hold terningen som vist i de forskellige tilfælde.

Løsning: F.png   R-pngL.png   U.png   Ri.png   Ui.png   Fi.png

indlæs

indlæs

Step 6

   Flytte kantbrikkerne så de matcher siden af Rubik's Cuben

                                                                      Forsiden af Rubiks terningen efter dette trin          1459525915906.png  Bagsiden af Rubiks terning efter dette trin

Dit mål i dette step er, at flytte kantbrikkerne således at siderne på Rubiks terningen er matchende som vist ovenfor.

Drej det øverste lag, indtil du kun har en kant, der matcher på siden af terningen. I dette tilfælde matcher den røde kun. Hold terningen sådan den matchende kantbrik peger mod dig selv.

Udfør algoritmen H T H' T H T2 H' (Se skitsering af algoritmen nedenfor) og du vil rotere de tre kantbrikker som vist med uret. Det kan være nødvendigt at gøre dette mere end én gang for at flytte kanterne, således at alle sider matcher som vist ovenfor.

Løsning: R-pngL.png   U.png   Ri.png   U.png   R-pngL.png   U.png   U.png   Ri.png

Særlige tilfælde

To hosliggende kantbrikker matcher deres side, men de to kantbrikker på bagsiden af Rubiks terningen matcher ikke. For at løse denne situation, drej det øverste lag en enkel gang, hvorefter der kun vil være én kantbrik der matcher dennes side. Nu kan kan trinnet løses som beskrevet ovenfor.

indlæs

indlæs

To modstående kantbrikker matcher deres side, men de to kantbrikker på venstre og højre side matcher ikke. Udfør samme algoritme præsenteret i dette trin (H T H' T H T2 H') og du vil efterfølgende have situationen vist ovenfor. Følg instrukserne for dette tilfælde.

indlæs

indlæs

indlæs

indlæs

indlæs

indlæs

indlæs

Step 7

   Flytte hjørnebrikkerne til deres rigtige placeringer

     

I det syvende step er det de fire sidste hjørnebrikker der skal flyttes, således at de er placeret de rigtige steder på Rubiks terningen, men ikke nødvendigvis orienteret korrekt (dvs. snoet fejlagtigt)

Kontroller først, om et af hjørnerne allerede befinder sig på det rette sted. I eksemplet nedenfor, er hjørnebrikken med farverne rød, grøn og gul placeret korrekt mens resten er placeret forkert. Hold terningen sådan den korrekte hjørnebrik er i højre side og mod dig selv, som vist på billedet nedenfor.

I nogle tilfælde kan man oplever, at alle hjørnebrikker allerede befinder sig på deres rigtige pladser. I sådanne tilfælde, kan man bare springe videre til det næste trin.

Vigtigt: Drej ikke frit på det øverste lag! Kantbrikkerne vi lavede i det forrige trin skal forblive matchende.

Vi vil nu rotere de 3 andre hjørnebrikker, som var forkerte, i mod urets retning ved hjælp af nedenstående algoritme.

Nogle gange kan det være nødvendigt, at lave algoritmen to gange, før alle hjørnebrikkerne vil være på de rette steder.

Løsning: U.png   R-pngL.png   Ui.png   Li.png   U.png   Ri.png   Ui.png   L.png

Nogle gange kan du komme ud for, at ingen af hjørnebrikker befinder sig det rigtige sted. Hvis du støder på dette, skal du blot bruge samme algoritme som vist ovenfor, fra en valgfri side. Selvfølgelig med gul side der peger opad. Herefter vil der så være en enkel hjørnebrik, der sidder korrekt, og du kan nu løse det som fortalt i starten af dette step.

indlæs

indlæs

indlæs

Step 8

   Vende hjørnebrikker der ikke er korrekte

Vi er nu nået til det sidste step, hvor vi skal flippe eventuelle hjørnebrikker der ikke er orienteret korrekt og dermed løse Rubik's Cuben.

Start med at finde et uløst hjørne og hold terningen således den uløste hjørnebrik er i højre side og mod dig selv.

Udfør nu algoritmen H' B' H B (Se skitsering af algoritmen nedenfor) Bliv ved med at gentage algoritmen indtil hjørnet er orienteret korrekt. Uden at rotere terningen, drej det øverste lag, således at en anden uopklaret hjørnebrik er i højre side mod dig selv. Udfør nu igen algoritmen H' B' H B indtil hjørnet er løst. Gentag denne proces indtil alle hjørner er løst. 

Vigtigt: Du må ikke rotere hele Rubik's Cuben, dvs. farven der peger ind mod dig selv skal forblive den samme i hele dette trin. Det nederste lag vil blive mixet op i takt med at du vender hjørnebrikkerne, men hvis det gøres korrekt, vil bunden løse sig selv og være tilbage i den oprindelige tilstand når alle hjørner er vendt.

Løsning: Ri.png   Di.png   R-pngL.png   D.png

indlæs

indlæs

           solved_rubiks_cube.png

Tillykke! Du har nu løst Rubik's Cuben

98% af verdens befolkning kan ikke løse Rubik's Cuben.

Du er nu en del af de 2% af verdens befolkning der kan!