Guide til hvordan man løser Rubik's terningen!

Lær at lave Rubik's Cuben med denne simple begynderguide, der viser dig step for step hvordan man løser en Rubik's Cube

Professorterning løsning

Der findes en række forskellige metoder til at løse Rubik's cuben/professorterningen, hvor nogle fremgangsmåder er sværere og mere komplicerede end andre. I denne guide vil vi gennemgå en god begyndermetode, som ikke er særligt svær og samtidigt er relativt nem at huske.

Når du har været igennem vejledningen nedenfor og lidt ekstra træning til at huske de forskellige algoritmer, vil du efterfølgende være i stand til at løse professorterningen, uanset hvordan den er blandet eller roteret! For mange folk fylder forestillingen om, at man skal være et geni for at kunne mestre en professorterning, men det er faktisk lettere end lige så og alle kan lære det! Det kræver lidt god memorering og træning i at huske de forskellige trin blandet med lidt tålmodighed. Hvis du kan klare dette, vil du have styr på løsningen i løbet af kort tid - det er på tide du lærer fremgangsmåden for den famøse Rubik's cube og du er heldigvis landet det rigtige sted. ;-)

Lad os komme i gang!

Når man løser Rubik's Cuben, er der nogle basale ting omkring løsningen af terningen, som er rart at vide. Dette gælder fundamentale ting, som terningens struktur, navngivning af siderne og forståelse for hvordan en algoritme læses. En algoritme er en serie af rotationer, som udføres på terningen for at løse en bestemt situation. En algoritme består ofte af 4-9 træk. 

Terningen består af tre forskellige slags brikker, hvoraf der skelnes imellem"centerbrikker, kantbrikker og hjørnebrikker".

Centerbrikker

Centerbrikkerne kendetegnes ved, at de ALDRIG kan komme ud af deres position. Farven på centerbrikken repræsenterer farven den pågældende side vil have, når terningen er i en samlet tilstand. Hvis man f.eks. er interreseret i at løse den hvide side, kigger man derfor på siden med hvid centerbrik.

Kantbrikker
Kantbrikkerne består af 2 farver. 

Hjørnebrikker

Hjørnebrikkerne består af 3 farver.

.

Rotationer

Igennem denne guide vil du blive mødt af en række algoritmer. Det er disse algoritmer, der gør dig i stand til at løse terningen. For at kunne lære at udføre algoritmerne, har man navngivet terningens forskellige rotationer, der dermed gør det muligt at beskrive en algoritme ud fra bogstaver.

Her kan du se en oversigt over de udtryk der anvendes i denne guide:

H = Højre side med uret

H' = Højre side mod uret

V = Venstre side med uret

V' = Venstre side mod uret

T = Top side med uret

T' = Top side mod uret

F = Front med uret

F' = Front mod uret

B = Bund med uret

B' = Bund mod uret

Du skal ikke være bekymret, hvis du ikke kan huske disse udtryk. Alle algoritmer i guiden vil være påvist med skitser, som du finder nedenfor.

R-pngL.png Ri.png
L.png Li.png
U.png Ui.png
F.png Fi.png
D.png Di.png

____________

STEP 1

Omgiv det gule center med 4 hvide kantbrikker

I det første step af løsningen af Rubik's cuben, skal der laves en blomst på siden med gul centerbrik. Dit mål går ud på at flytte de 4 hvide kanterbrikker op således, at de omgiver det gule center på toppen af Rubik's terningen, som vist på billedet ovenfor.

De første 3 kantbrikker burde være relativt simple at få op på toppen. Her er det med at forsøge sig frem og prøve lidt på egen hånd. Jeg er sikker på at du kan gøre det!

Den sidste kantbrik kan være lidt mere besværlig. Nedenfor er der vist 3 tilfælde, som er mulige at komme ud for. Bemærk at dette bare er foreslag til løsning af situationerne. Det første step i denne guide kan løses på mange måder, eftersom der er god plads til at flytte kantbrikkerne rundt i de indledende steps.

Løsning: R-pngL.png

Løsning: Ui.png   R-pngL.png

Løsning: F.png   Ui.png   R-pngL.png

____________

STEP 2

Lav et hvidt kryds på toppen af terningen

I step 2, skal der laves et hvidt kryds, som vist på billedet ovenfor. For dannelse af et hvidt kryds, skal de fire hvide kantbrikker placeres omkring det hvide center.

For at lave det hvide kryds, skal du dreje toppen af terningen, indtil du har et par hvor farven på centerbrikken og kantbrikken matcher. Drej herefter den pågældende side 180o.

Løsning: R-pngL.png   R-pngL.png

Når du har gjort dette, har du løst den første brik i det hvide kryds. Gentag dette for de 3 andre brikker, for at danne et komplet hvidt kryds på Rubik's terningen.

Dette er hvordan din Rubik's Cube skal se ud.

Vend terningen rundt og du skulle gerne se et hvidt kryds, som på billedet i starten af dette step.

____________

STEP 3

Fuldfør det første lag ved at indsætte hvide hjørnebrikker

I det trejde step, er det hjørnebrikkerne vi kigger på. Målet i dette step er, at sætte de hvide hjørnebrikker op imellem krydset fra det forrige step, og dermed danne det første lag af Rubik's Cuben.

For at identificere hjørnebrikkernes placering, skal du kigge på de tre centre omkring hjørnet du er interesseret i at løse.

I dette eksempel vil det være hjørnebrikken, der har farverne rød, blå og hvid. Placér hjørnet under det sted hvor brikken netop skal op. Dette gøres ved at dreje det nederste lag. Det bør ende ud i et af de 3 tilfælde vist nedenfor.

For at løse de 3 tilfælde ovenfor, gentag (H' B' H B), indtil hjørnet er på plads med hvid på toppen samt de to andre farver der matcher.

Løsning:   

Ri.pngDi.pngR-pngL.pngD.png

Særlige tilfælde

I tilfælde hvor hjørnet du løser allerede er på det øverste lag, men ikke orienteret korrekt (dvs. snoet) som vist nedenfor, er gentagelsen den samme (H' B' H B) indtil hjørnet er orienteret korrekt (dvs. ikke er snoet fejlagtigt).

Nogle gange kan et hjørne befinde sig på det øverste lag, men i det forkerte hjørne. (Se billede nedenfor)

For at løse dette: "udfør ligesom i de andre tilfælde H' B' H B" for at bringe hjørnet ned i bunden, hvorefter hjørnet kan løses som beskrevet tidligere.

Gentag dette trin, indtil alle fire hjørner er løst, og du har gennemført det første lag af Rubik's terningen.

____________

STEP 4

Færdiggør andet lag af Rubik's Cuben

I dette trin er målet, at sætte de rigtige kantbrikker i det midterste lag. Efter dette step har du løst de to første lag af Rubik's terningen.

Hold terningen sådan at den hvide side er i bunden. Find herefter en kantbrik på det øverste lag, som ikke har et gult klistermærke. I dette eksempel, har vi fundet en kantbrik med farverne rød og grøn.

Efter at have fundet en kantbrik uden gul, drej det øverste lag, så du får dannet et omvendt "T" på en af terningens sider. På billedet ovenfor er det et rødt T, men det kunne ligeledes have været blåt, orange eller grønt. Siden med et T skal vende mod dig.

I dette eksempel skal kanten flyttes mod højre, da kantbrikkens anden farve er grøn. For at få kantbrikken ned til højre på det midterste lag, udfør algoritmen:

Løsning:   
U.pngR-pngL.pngUi.pngRi.pngUi.pngFi.pngU.pngF.png

Efter sammensætningen at et T, vil du opleve, at kantbrikken du løser, i nogle tilfælde skal gå til venstre side, som vist på billedet ovenfor.

I dette eksempel er det en kantbrik med farverne rød og blå der skal sidde til venstre på det midterste lag. For at løse dette, udfør algoritmen vi præsenterede tidligere i trinnet, bare spejlvendt. Algoritmen vil se således ud:

Løsning:

Ui.pngLi.pngU.pngL.pngU.pngF.pngUi.pngFi.png

Særlige tilfælde

Hvis kantbrikken ikke er at finde på det øverste lag af terningen, vil den befinde i andet lag. Selvom brikken befinder sig i andet lag, vil den nødvendigvis ikke være vendt korrekt, men placeret som på billedet nedenfor.

Situation 1:

Kantbrik på det rigtige sted, men spejlvendt

Situation 2:

Kantbrik på det forkerte sted i det midterste lag

            

For at løse de to specielle situationer, skal du gøre brug af de samme algoritmer som skitseret tidligere i dette step. Bring først en gul kantbrik ned i det midterste lag, hvorefter du får kantbrikken, som du ønsker at løse op på toppen af terningen. Nu kan du blot løse kantbrikken som normalt, ved at føre den korrekt ned i det midterste lag.

____________

STEP 5

   Lav et gult kryds på toppen af Rubik's Cuben

I dette step er målet, at få dannet et gult kryds på toppen af terningen. Med andre ord, skal alle fire gule kantbrikker pege op med gult klistermærke, så de tilsammen danner et kryds.

Når du er færdig med andet lag på Rubik's Cuben, vil du komme ud for et af de fire tilfælde nedenfor.

1. tilfælde er et gult kryds som allerede er lavet (som vist ovenfor). For dette tilfælde kan du bare springe trinnet over. For de tre andre tilfælde, skal du lære én lille algoritme.

shapeimage_2.png

shapeimage_2.png

shapeimage_2.png

I de tre tilfælde er algoritmen F H T  H' T' F' brugt. (Se skitsering af algoritmen nedenfor) Disse træk vil få terningen fra en af ovennævnte situationer til den næste. At gentage den vil i sidste ende danne et gult kryds på toppen af terningen.

Ved udførsel af algoritmen, hold terningen som vist på billeder for de forskellige tilfælde.

Løsning:

F.pngR-pngL.pngU.pngRi.pngUi.pngFi.png

____________

STEP 6

Flyt kantbrikkerne så de matcher siderne på Rubik's Cuben

Forsiden af Rubiks terningen efter dette trin
1459525915906.png Bagsiden af Rubiks terningen efter dette trin             

Dit mål i dette step er, at flytte kantbrikkerne således at siderne på Rubiks terningen er matchende som vist ovenfor.

Drej det øverste lag, således du kun får én kantbrik, der matcher på siden af terningen. I dette tilfælde matcher den røde kun. Hold terningen sådan at den matchende kantbrik peger mod dig selv.

Udfør algoritmen H T H' T H T2 H' (Se skitsering af algoritmen nedenfor) og du vil rotere de tre kantbrikker som vist med uret. Det kan være nødvendigt at gøre dette mere end én gang for at flytte kanterne, således alle sider matcher.

Løsning:

R-pngL.pngU.pngRi.pngU.pngR-pngL.pngU.pngU.pngRi.png

Særlige tilfælde

To hosliggende kantbrikker matcher deres side, men de to kantbrikker på bagsiden af Rubiks terningen matcher ikke. For at løse denne situation, drej det øverste lag en enkelt gang, hvorefter der kun vil være én kantbrik der matcher dens side. Nu kan trinnet løses som beskrevet ovenfor.

To modstående kantbrikker matcher deres side, men de to kantbrikker på venstre og højre side matcher ikke. Udfør samme algoritme præsenteret i dette trin (H T H' T H T2 H') og du vil efterfølgende have situationen vist ovenfor. Følg instrukserne for dette tilfælde.

____________

STEP 7

Flyt hjørnebrikkerne til deres rigtige placeringer

For step syv, skal hjørnebrikkerne flyttes, således de er placeret de rigtige steder på Rubiks terningen, men ikke nødvendigvis orienteret korrekt (dvs. snoet fejlagtigt)

Kontrollér først, om et af hjørnerne allerede befinder sig på det rette sted. I eksemplet nedenfor, er hjørnebrikken med farverne rød, grøn og gul placeret korrekt, mens resten af hjørnebrikkerne er placeret forkert. Hold terningen således at den korrekte hjørnebrik befinder sig i højre side og mod dig selv. Se billederne nedenfor.

Du kan komme ud for, at alle hjørnebrikker allerede befinder sig på deres rigtige pladser. I sådanne tilfælde, kan man bare springe videre til det sidste trin.

Vigtigt: Drej ikke frit på det øverste lag! Kantbrikkerne vi løste i forrige trin skal forblive matchende.

Vi vil nu rotere de 3 andre hjørnebrikker, som var forkerte mod urets retning ved brug af nedenstående algoritme.

Nogle gange kan det være nødvendigt at lave algoritmen to gange, før alle hjørnebrikkerne vil være på de korrekte steder.

Løsning:

U.pngR-pngL.pngUi.pngLi.pngU.pngRi.pngUi.pngL.png

Nogle gange kan du komme ud for, at ingen af hjørnebrikkerne befinder sig de rigtige steder. For disse tilfælde, skal du blot bruge samme algoritme som vist i trinnet, fra en valgfri side. Selvfølgelig med gul side der peger opad. Efter udførsel af algoritmen, vil der være en enkel hjørnebrik, der sidder korrekt. Du kan nu løse det som beskrevet tidligere i trinnet.

____________

STEP 8

Vend hjørnebrikkerne og færdiggør terningen 

Vi er nu nået til det sidste step, hvor vi skal flippe eventuelle hjørnebrikker der ikke er orienteret korrekt. Efter dette trin, har du løst Rubik's Cuben!

Start med at finde et uløst hjørne og hold terningen således den uløste hjørnebrik er i højre side og mod dig selv.

Udfør nu algoritmen H' B' H B (Se skitsering af algoritmen nedenfor). Bliv ved med at gentage algoritmen indtil hjørnet er orienteret korrekt. Uden at rotere terningen, drej det øverste lag, således at en anden uklaret hjørnebrik er i højre side mod dig selv. Udfør nu igen algoritmen H' B' H B indtil hjørnet er løst. Gentag denne proces indtil alle hjørner er løst. 

Vigtigt: Du må ikke rotere hele Rubik's Cuben. Dvs. farven der peger ind mod dig selv, skal forblive den samme i hele dette trin. Det nederste lag vil blive mixet op i takt med, at du vender hjørnebrikkerne, men hvis det gøres korrekt, vil bunden løse sig selv og være tilbage i den oprindelige tilstand når alle hjørner er vendt.

Løsning:

Ri.pngDi.pngR-pngL.pngD.png

____________


solved_rubiks_cube.png

Tillykke! Du har nu løst Rubik's Cuben

97% af verdens befolkning kan ikke løse Rubik's Cuben.

Du er nu en del af de 3% af verdens befolkning der kan!

Af MasterCubeStore.dk

Gå til Webshop